Koncerter 2015

29. & 30. november

Vivaldis Gloria

Copenhagen Soloists

Holmens Kirke & Sct. Mariæ Kirke

21. november

Carl Nielsen-sange

Solokoncert med pianist Henrik Metz

Geels Kirkesal

26. & 27. august

Sensommeropera

med bariton Lars Fosser og pianist Henrik Metz

Selsø Slot

20. august

Carl Nielsen-fejring

Medvirken i DR-VokalEnsemblet og DR KoncertKoret

The Proms, Royal Albert Hall

14. august

Romancekoncert

med pianist Henrik Metz

Liselund, Slagelse

13. august

Nattens Dronning/Papagena

Mozart, Tryllefløjten

Slotsopera, Valdemar Slot

https://optakt.com/Artikler/Tryllefl%C3%B8jten-i-Valdemars-Slotshave

Forsidefoto på Ascolta, oktober 2015